การปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
26 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 74
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021
23 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9
การแข่งขัน ชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 63
23 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7