ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการรายงานข้อมูลด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณปี 2558 (ครั้งที่1) ด่วน
      13 สิงหาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     มนตรี จันทะพงษ์     59    Share

ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการรายงานข้อมูลด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณปี 2558 (ครั้งที่1) ด่วน

สิ่งที่ส่งมาด้วย