ให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ติดต่อรับพันธ์ต้นกล้าที่สถานีเพาะกล้าไม้อุดรธานี
      22 พฤษภาคม 2557      กลุ่มงานอํานวยการ     ศุภัชยา วิชาผง     105    Share

ให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ติดต่อรับพันธ์ต้นกล้าที่สถานีเพาะกล้าไม้อุดรธานี โดยจัดทำหนังสือติดต่อขอรับได้ที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี หมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
1. โรงเรียนโนนสูงวิทยา
2. โรงเรียนโนนทองโนนหวาย
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
4. โรงเรียนหนองกุงวังแสง
5. โรงเรียนบ้านโพธิ์
6. โรงเรียนบ้านสมประสงค์
7. โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
8. โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
9. โรงเรียนบ้านนาคำ (บ้านผือ)
10. โรงเรียนบ้านนาคูณ
11. โรงเรียนบ้านหายโศก
12. โรงเรียนบ้านสร้างก่อ

** หลังจากได้รับเพาะพันธ์กล้าไม้แล้วให้จัดทำหนังสือรายงานมายัง สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์กล้าไม้ได้ที่ ลิงค์ www.forest.go.th