ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจการใช้งานช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อการศึกษาภายใต้โครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา
  ด่วน     22 กรกฏาคม 2565      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          41    Share