การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)
  ด่วน     18 เมษายน 2565      กลุ่มบริหารงานบุคคล          79    Share