ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค.2565
  ด่วน     25 กุมภาพันธ์ 2565      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชนาภัทร     9    Share