การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565
  ด่วน     14 ธันวาคม 2564      กลุ่มบริหารงานบุคคล          17    Share