การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 500
  ด่วน     1 กรกฏาคม 2564      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชยาภรณ์     10    Share