การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 กรณีประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
  ด่วน     5 เมษายน 2564      กลุ่มบริหารงานบุคคล          13    Share