ประกาศโรงเรียนบ้านนางิ้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ด่วน     24 พฤศจิกายน 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          136    Share