แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมสมาชิก กบข.ในสังกัด อำเภอบ้านผือและอำเภอกุดจับ จากเดิมเวลา 8.30 -15.30 วันที่ 19 กันยายน 2563 เป็น เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม
  ด่วน     17 กันยายน 2563      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          36    Share

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมสมาชิก กบข.ในสังกัด อำเภอบ้านผือและอำเภอกุดจับ จากเดิมเวลา 8.30 -15.30 วันที่ 19 กันยายน 2563 เป็น เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม