ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม
  ด่วน     23 มิถุนายน 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          83    Share

คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ