สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง
  ด่วน     7 พฤษภาคม 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          33    Share

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ