ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ – ก นอกเขตแผ่นดินไหว
  ด่วน     17 มีนาคม 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          60    Share