การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ. 2563
  ด่วน     16 ธันวาคม 2562      กลุ่มบริหารงานบุคคล          91    Share