แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้าราชการครูที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
  ด่วน     7 พฤศจิกายน 2562      กลุ่มบริหารงานบุคคล          72    Share