ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
  ด่วน     20 สิงหาคม 2562      กลุ่มงานอํานวยการ          91    Share

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมเมตตาธรรม