การอข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้ายพระราชทานพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
  ด่วน     1 กรกฏาคม 2562      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          67    Share