ประกาศโรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุงโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ด่วน     19 พฤศจิกายน 2561      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          38    Share