ประกาศโรงเรียนบ้านเม็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๖/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ด่วน     8 พฤศจิกายน 2561      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          40    Share