การทำสัญญาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้ส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ด่วน
  ด่วนที่สุด     5 พฤศจิกายน 2561      กลุ่มบริหารงานบุคคล          113    Share

ให้นำสัญญาจ้างมาส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

สัญญาจ้างครูวิกฤต

สัญญาจ้างครูวิกฤต (ร.ร.ตชด.)

คำอธิบาย

แบบประเมิน