ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด รับชมกาประชุมทางไกล เรื่องโครงการอาหารกลางวัน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-12.00
  ด่วน     13 กรกฏาคม 2561      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          106    Share

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด รับชมกาประชุมทางไกล เรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาThai School Lunch ทางช่อง OBEC TV วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-12.00