ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ
  ด่วนที่สุด     29 มีนาคม 2561      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          64    Share