โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ชี้แจงสาเหตุใดที่ยังไม่ได้ส่งการจัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
  ด่วน     12 กุมภาพันธ์ 2561      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          129    Share

อ้างถึง  หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต 4 มี่ ศธ 04179/3492  ลว. 21 พ.ย. 2560 เรื่อง การจัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา  2561  ซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต 4 ให้ ร.ร.ในสังกัด จัดส่งภายในวันที่ 27 พ.ย. 2560  นั้น  จึงให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ชี้แจงสาเหตุใดที่ยังไม่ได้ส่งการจัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

อ.บ้านผือ

1.  บ้านลาน

2.  บ้านคำด้วง

3.  บ้านเทื่อม

4.  บ้านหนองแวง  (ซึงส่งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

อ.กุดจับ

1.  ชุมชนบ้านทุ่งตาลเรียน

2.  บ้านดงน้อย