ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ชี้แจงสาเหตุใดที่ยังไม่ได้ส่งการจัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
  ด่วน     12 มกรามก 2561      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          193    Share

อ้างถึง หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต 4 มี่ ศธ 04179/3492 ลว. 21 พ.ย. 2560 เรื่อง
การจัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต 4 ให้ ร.ร.ในสังกัด
จัดส่งภายในวันที่ 27 พ.ย. 2560 นั้น จึงให้
ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ชี้แจงสาเหตุใดที่ยังไม่ได้ส่งการจัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
อ.บ้านผือ
1. บ้านลาน
2. บ้านคำด้วง
3. บ้านเทื่อม
4. บ้านหนองแวง (ซึงส่งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
อ.กุดจับ
1. ชุมชนบ้านทุ่งตาลเรียน
2. บ้านดงน้อย