การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
      20 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มงานอํานวยการ     สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ     69    Share

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะส่วนราชการผู้ดำเนินการรับสมัคร ตรวจคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ฯ   ----->รายละเอียด