ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560
  ด่วนที่สุด     14 กรกฏาคม 2560      งานคุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ     น.ส.อัจฉริยา เพชรดี     59    Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น >>ประกาศ<<