การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
      11 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มงานอํานวยการ          127    Share

การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย