ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
  ด่วนที่สุด     1 มิถุนายน 2560      งานคุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ     นางสาวอัจฉริยา เพชรดี     172    Share

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประชาสัมพันธ์ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 
1. หนังสือประชาสัมพันธ์
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, ข้อกำหนดในข้อบังคับ
3. ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตฯ ได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2013/service/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-3049-899 กด 2 (สำนักทะเบียนและใบอนุญาต) หรือ 085-7618667 (จนท.คุรุสภา จุดบริการงานคุรุสภา สพป.อุดรธานี เขต 4)