พวงกุญแจเลียนแบบซองบุหรี่ระบาด พบโรงเรียนเลินเล่อนำมาแจกให้แก่เด็กนักเรียน
      5 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     55    Share

พวงกุญแจเลียนแบบซองบุหรี่ระบาด  พบโรงเรียนเลินเล่อนำมาแจกให้แก่เด็กนักเรียน
1.หนังสือนำส่ง
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย