การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน (ด่วนที่สุด)
      4 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มบริหารงานบุคคล     ศุภัชยา วิชาผง     125    Share

การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน 
รายละเอียด