สำรวจรายชื่อบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรมด้านการบริหารงบประมาณการจัดทำและเสนอของบลงทุน(ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง)และการบริหารงบเงินอุดหนุน วันที่ 26มกราคม 2560 ที่ สพป.อุดรธานี เขต 4
  ด่วน     11 มกรามก 2560      กลุ่มนโยบายและแผน          52    Share