การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ. 2560 (อำเภอบ้านผือ)
  ด่วนที่สุด     11 มกรามก 2560      งานคุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ     นางสาวอัจฉริยา เพชรดี     79    Share

สมาคมครูอำเภอบ้านผือ กำหนดจัดงานวันครู ครัั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี วันที่ 16 มกราคม 2560 ตามรายละเอียดที่แนบ 
หนังสือประชาสัมพันธ์จากสมาคม
กำหนดการจัดงาน
กีฬาวันครู