ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชี กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 2
  ด่วนที่สุด     23 ธันวาคม 2559      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นางดวงใจ คชธีระ     153    Share