การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
      4 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มบริหารงานบุคคล     สิทธิพล พลวี     55    Share

เชิญผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการอบรม ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 
ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 4 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิพล พลวี โทรศัพท์ 081-0524896