แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ( เพิ่มเติมแก้ไขใหม่ )
      3 กุมภาพันธ์ 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     51    Share

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.อุดรธานี เขต ๔ วันที   ๖-๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ หอประชุมเมตตาธรรม  สพป.อุดรธานี เขต ๔ ตามหนังสือนำส่ง ลงวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗ (e-office เดิม)----> รายละเอียด