ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพนางแก้ว วารีรัตน์ คุณแม่นายอัมพร วารีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนางิ้ว
      17 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     97    Share

ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพนางแก้ว วารีรัตน์ คุณแม่นายอัมพร วารีรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.อด.4  ในวันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค.57 เวลา 13.00น.
ณ เมรุป่าช้าบ้านนางิ้ว ต.คำด้วง อ.บ้านผือจ.อุดรฯ