สรุปผลการอนุมัติให้ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      16 มกรามก 2557      กลุ่มบริหารงานบุคคล     ศุภัชยา วิชาผง     153    Share

สรุปผลการอนุมัติให้ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557  |รายละเอียด|