หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
      16 มกรามก 2557      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน     85    Share

1. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่มีความประสงค์ จะซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 สามารถติดต่อซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (มีจำนวนจำกัด)
2. โรงเรียนที่สั่งจอง หนังสือวันเด็กแห่งชาติ สามารถรับหนังสือได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นไป