การจัดงาน “คลองผดุงสร้างสุขสัญจร กระทรวงศึกษาธิการ อุดรธานี”
  ด่วน     11 พฤษภาคม 2559      กลุ่มงานอํานวยการ     พงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน     157    Share

กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี กระเป๋า ถุงเท้า รองเท้านักเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียน ในราคาย่อมเยา จากองค์การค้าของ สกสค.

หนังสือนำส่ง