สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน สังกัด สพฐ.
  ด่วนที่สุด     12 กุมภาพันธ์ 2559      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     61    Share

รหัสในการล็อคอินให้ใช้รหัส SMISS 8 หลักของแต่ละโรงเรียน

หนังสือนำส่งและคู่มือการใช้งาน