ส่งประกาศโรงเรียนบ้านท่าโสมรับสมัครครูอัตราจ้างงบวิกฤต
      2 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     นายมนตรี จันทะพงษ์     41    Share

ตามที่โรงเรียนบ้านท่าโสมได้มีครูอัตราจ้าง งบวิกฤตลาออกจากการเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ราย ทางโรงเรียนบ้านท่าโสมจึงได้ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบวิกฤต ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

สิ่งที่ส่งมาด้วย