การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
      27 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     42    Share

การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมพร้อมกำหนดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย