กลุ่ม สช. ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ธงค. 56 ให้ โรงเรียนเอกชนในสังกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว
      26 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     ปณิษา บุญมาก     102    Share

กลุ่ม สช. ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ธงค. 56 ให้ โรงเรียนเอกชนในสังกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว

ปณิษา  บุญมาก  
084-6534353
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน