เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมประชุม
      25 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     ศุภัชยา วิชาผง     82    Share

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4