การจัดสรรอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชน
      25 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     ศุภัชยา วิชาผง     57    Share

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้รับจัดสรรอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2/2556 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้โรงเรียนได้ เนื่องจากไม่มีบัญชีรายละเอียดจัดสรร ซึ่งจะได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดส่งโดยเร่งด่วนต่อไป

เจ้าหน้าที่ : นางสาว ปณิสา บุญมาก โทร. 084-7957060