กลุ่ม สช. ขอแจ้ง รร. และครูเอกชนในสังกัด สามารถเบิกเงินการศึกษาบุตรได้ถึงวุฒิ ป.ตรี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
      20 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน          34    Share

กลุ่ม สช. ขอแจ้ง รร. และครูเอกชนในสังกัด สามารถเบิกเงินการศึกษาบุตรได้ถึงวุฒิ ป.ตรี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป