กลุ่ม สช. โอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/56 ให้ ร.ร. เอกชนในสังกัด ภายในบ่าย 3 วันที่ 20 ธ.ค. 56
      20 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน          39    Share

กลุ่ม สช. โอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/56 ให้ ร.ร. เอกชนในสังกัด ภายในบ่าย 3 วันที่ 20 ธ.ค. 56