กลุ่ม สช. ขอแจ้ง ร.ร. เอกชนในสังกัด จัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิ ป.ตรี
      20 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน          42    Share

กลุ่ม สช. ขอแจ้ง ร.ร. เอกชนในสังกัด จัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่ ม.ค. - พ.ย. 56 ส่งเขตภายในวันที่ 3 ม.ค. 57 แบบฟอร์มดาวน์โหลดเว็บไซต์ สช.