ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งงานเรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือแจ้งไปตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2558 ให้ส่ง ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2558 ด่วน
  ด่วนที่สุด     21 กันยายน 2558      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     นางสาวดวงใจ เสียงใส     81    Share